Nyt fra glassamlingen uge 43. Om glas i Sverige og Faaborg.

23/10/2017

Selvom jeg ikke får skrevet så meget på bloggen, så er vi stadig i fuld gang med registrerringen af Holmegaard Glasværks Prøvesamling. Vi nærmer os med hastige skridt de 32.000 glas! Den står mest på flasker, flasker og flere flasker, men for pokker, hvor er der dog mange forskellige typer af flasker. Alene parfumeflasker er da et helt kapitel for sig. De fylder ikke så meget, men der er mange af dem – og forskellige. Indtil videre har vi registreret ca. 250 af slagsen.

I begyndelsen af oktober deltog Mette og jeg i glasseminaret The Nordic Utility Glass Conference på Smålands Museum i Växjo. Emnet var primært om glas til borddækning, og det var rigtigt interessant at høre om glas til borddækning fra de andre nordiske glasværker. Vi var kun et par stykker fra Danmark og Finland og så mere naturligt mange fra Sverige. Både forskere, designere, designstuderende og glassamlere. Vi sluttede seminaret af med en tur til museets magasin, hvor de har opstillet deres 35.000 stk store glassamling fra i alt 106 sveske glasværker (og nogle udenlandske). Det er helt umuligt at fotografere, men jeg har forsøgt:

Det er vildt imponerende, og der er jo meget mere, end man kan se på disse fotos. Og, det mest fantastiske er faktisk, at alle har mulighed for at besøge stedet. Enhver glasinteresseret bør tage over og se det. Det kan varmt anbefales. Se mere her: http://www.kulturparkensmaland.se/1.0.1.0/91/1/   Man kan komme i åbningstiden eller lave en aftale på forhånd.

Som jeg tidligere har berettet, så er museet ved at få overdraget den store samling af glas fra Fyens Glasværk, som de har samlet sammen på Øhavsmuseet  i Faaborg. I den anledning brugte jeg nogle dage i uge 42 med at pakke noget af samlingen ned i samarbejde med et par stykker fra Fynske Glasvenner. Det var vældig hyggeligt og meget spændende, at få lov til at pakke alle de fine og i nogle tilfælde sjældne glas. Tak til mine medhjælpere 🙂 Vi fik fyldt museets bil med glas fra den gamle udstilling. I næste omgang skal jeg hente det, de har stående på magasin. Men, det varer nok nogle måneder endnu. De skal lige have tid til at finde det frem. Alt skal gennemgås for at begge parter kan være sikre på, at det er de rigtige ting, der kommer med.

Jeg snuppede et par fotos inden inden nedtagningen. Nogle af jer kan måske huske glassene i vinduerne? Det så flot ud, når man gik forbi museet i Holkegade.

Det er bedre end juleaften, og her i Næstved tripper mange af de frivillige for at pakke ud og registrere det hele. Noget af det er dog blevet lidt fedtet af det lange ophold i vinduerne og i udstillingen, så de skal lige vaskes. Men, vi kan ikke vente, så vi er allerede så småt begyndt at pakke ud. De følgende måneder vil I kunne finde registreringerne sammen med de andre glas fra Prøvesamlingen. Der vil ved hver registrering blive noteret, fra hvilken samling glassene stammer. Der er glas fra flere indsamlingskampagner – med hver deres museumsnummer, og især vil mange kende Gunnar Brocks samling.  Så, når hjemmesiden er opdateret vil I fremover kunne søge på f.eks. ‘Brocks’ eller ‘samling’ og se glassene.

Det var alt for denne gang.

de bedste hilsener

Susanne

 

 

 

 

 

 

 


Jubii, så er vi næsten i mål med midlerne til Ny Holmegaard museet

25/09/2017

I fredags kom den glade nyhed: Næstved Kommune har bevilget 20 millioner kroner til Det Ny Holmegaard museum i næste års budget. Samtidig har Næstved Museumsforening også øremærket 1 million kroner til Kählerudstillingen på Holmegaard. Tusind tak til dem også. Det er en flot gave fra foreningen. Nu er stort set hele beløbet i hus, og derfor kan vi snart gå i gang med realiseringen af projektet. Det bliver så spændende. Det kan være vi skal have fyldt nogle af disse og fejre det?

Foreløbig kommer de ekstra penge ikke til at betyde noget negativt for registreringen af glassamlingen. Vi fortsætter arbejdet som hidtil. Nu har vi et helt sikkert mål med registreringen. Måske kan vi nå at registrere det hele færdigt inden udstillingerne skal åbne i 2020? Det vil jo være skønt, om vi kunne nå det.

Ellers har vi travlt som altid her med registreringen af glassamlingen. Vi er for alvor gået i gang med de mange flasker og emballageglas, som vi fik fra Ardagh i 2012. Det skrider rimelig hurtigt fremad. Vi har nu passeret glas nr. 31.500. Desværre er vores fotograf blevet sygemeldt på ubestemt tid. Det er vi meget kede af og håber, at John bliver rask igen. Heldigvis kan museets egen fotograf, Jens, træde til. Det er godt, at vi stadig har ham i baghånden.

I uge 42 drager jeg en tur til Faaborg til Øhavsmuseet, det kulturhistoriske museum. Vi har nemlig fået en aftale om, at vi overtager deres store samling af glas fra Fyens Glasværk. Det glæder vi også rigtig meget til 🙂 Holmegaard fusionerede i 1965 med glasværkerne i Kastrup, Hellerup og Odense. Ved lukningen af de tre glasværker blev prøveesamlingerne fra de tre sidstnævnte glasværker i perioden 1974-1990 delvist overført til Holmegaard og indlemmet i deres prøvesamling. Ved lukningen Fyens Glasværk blev rigtig mange glas udskilt og foræret væk eller solgt. En del af glassene i Faaborg stammer fra denne udskillelse. Så man kan sige, at glassene nu finder vej til Holmegaard med nogle års forsinkelse.
Flere af glassene fra samlingen i Faaborg er sjældne og findes ikke i prøvesamlingen fra Holmegaard. Der er flere forme til bl.a. presset glas. Forme, som vil være rigtig gode i udstilling, så man kan vise, hvordan presset glas er blevet fremstillet. Der er både gamle glas fra Fyens Glasværks begyndelse i slutningen af 1800-tallet og fra tiden under Holmegaard fra 1960erne og 1970erne. Alt sammen genstande som er med til at fortælle om de danske glasværkers historie – den historie som vi gerne vil bringe i spil på det nye Holmegaard Glasværks museum (der jo skal rumme alle de danske glasværkers historie). håber på, at nogen fra de Fynske Glasvenner vil hjælpe med at pakke glassene i Faaborg. Der er ca. 1500 glas og det er meget at pakke alene. De frivillige her i Næstved glæder sig rigtig meget til at få glassene i hænderne og til at registrere det. Det bliver en rigtig spændende opgave. Det skal I nok få mere at vide om.

Det var alt for denne gang.

De bedste hilsener

Susanne

 

 

 

 


Nyt fra Glasmagasinet – så nåede vi 31.000 glas

06/07/2017

Så er det vist på høje tid, at I hører nyt fra arbejdet med registrering af Holmegaard Glasværks Prøvesamling. Selv om det er blevet sommer, og mange holder ferie, så er vi stadig i gang med at registrere glas her på glassamlingen.

I maj måned gjorde vi klar til at lukke ned for registreringen et par måneder, da vores registreringsdatabase skulle lukkes (1. juni) og erstattes af en ny efter sommerferien. Lige i sidste øjeblik – efter at alle havde lagt aftaler om bl.a. ferie og andre gøremål  hen over sommeren –  blev det så meldt ud, at databasen ikke lukker ned alligevel. Vi er meget glade for, at vi ikke får nyt registreringssystem lige foreløbig (det gamle har sine svagheder, men så skal vi jo ikke til at lære et nyt system at kende), men de næste måneder kører vi på nedsat tid. De fleste frivillige havde lagt andre planer. Men, nu da vores database ikke er lukket ned, så er det i dag lykkes os at runde glas nr. 31.000! Stærkt går det ikke, men vi når da lidt hver uge. Vi er endnu ikke færdige med glasset, som vi fik fra Rosendahl i 2010, men det varer ikke længe, før de sidste flasker er tastet ind. Vi gemmer jo altid de vanskelige glas til allersidst 🙂

Torsdag i uge 23 var vi en lille flok på besøg hos Adargh A/S (emballageglasværket i Fensmark) for at samle genstande sammen fra det gamle formværksted, hvor der endnu ligger en del spændende forme i bl.a. gips og gummi samt prøver på glas udført i forskellige materialer (ikke glas). Det var ikke meningen, at vi skulle tømme hele værkstedet, men blot tage nogle prøver med, som vil være gode til formidling. Vi fandt bl.a. nogle prøver og forme til nogle af de glas, som vi kender fra glassamlingen bl.a. Peter Svarres serie Water, der har de meget karakteristiske bølgestreger under bunden.

Det hele skal nu rengøres og registreres, men det bliver efter sommerferien, når vaskeholdet vender tilbage.

Siden sidst har vi modtaget 5 tegningsskabe med originale tegninger af bl.a. Per Lütken og Michael Bang fra Rosendahl. De fleste tegninger har vi allerede nu i kopi, men de meget dekorative skitser har vi nu mulighed for at bruge i bl.a. udstillinger. Skabene står stadig på paller. De vejer vel nogle 100 kg hver, så de er ikke sådan lige at flytte rundt med!

Vi venter stadig på de sidste fondsmidler til det store projekt på glasværket, men allerede nu er vi begyndt at lægge hovederne i blød for finde på, hvad der helt konkret skal puttes ind i de store lokaler – en masse glas naturligvis 🙂 , men hvordan og hvilke historier, vi skal fortælle, skal vi nu for alvor til at sætte ord på. Det er faktisk ikke helt nemt.

I udstillingen skal vi formentlig bruge af det righoldige fotoarkiv, som er fulgt med prøvesamlingen. En frivillig er gået i gang med at scanne hele Holmegaards fotosamling. Et stort projekt, men vigtigt. Det tager nok resten af året (måske mere), inden han er færdig.

Imens er der jo en række mens-vi-venter-arrangementer på glasværket. Indtil nu er der udkommet hele tre bøger om glasværket og personer på glasværket, så sommeren kan bruges på at dykke ned i Pia Rydals ‘Der brænder en ild’, Linette Bachs ‘Fortællinger fra Fensmark’ eller  Simon Bangs tegninger fra Fensmark og Holmegaard. Jeg selv er bl.a. gået i gang med at få læst alle de erindringer og interviews, der er indsamlet af museet og arkivet. Næstved Arkiverne har mange spændende arkivalier fra glasværket bl.a. en række interviews, som jeg skal have læst og hørt. Det er meget interessant. Bl.a. har jeg fundet et interview med Michael Bang, hvor han fortæller om noget af sit design og samarbejdet med glasmagerne. All har jo adgang til arkivets materiale – det er bare at finde det på deres hjemmeside, bestille det og møde op og gå i gang..

Inden længe skal Mette og jeg også have forberedt os på et indlæg til det næste seminar om brugsglas, der denne gang afholdes i  Växjö. Vi har netop modtaget denne indbydelse:

The Nordic Utility Glass Conference

 5-6 October 2017,  Växjö, Sweden

 The Nordic Utility Glass Conference 2017 har temat Glas, måltid och design. Årets konferens äger rum i Växjö och arrangeras av Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum och Linnéuniversitetet.

 Syftet är att uppmärksamma bruksglaset ur ett kultur- och designhistoriskt perspektiv utifrån måltiden och det dukade bordet genom tiderna. Flera intressanta föreläsare från nordiska länder medverkar. Nämnas kan bland annat Erika Lagerbielke – en av Sveriges mest välkända formgivare och professor i glasdesign vid Linnéuniversitetet. Även studiebesök i det nyinvigda glasmagasinet på Kulturarvscentrum Småland ingår för att synliggöra samlingar och arkiv i kunskapsuppbyggnaden.

Konferensen vänder sig till forskare, lärare vid designutbildningar, formgivare, museianställda, glasspecialister, studenter och glasintresserade.

 The Nordic Utility Glass Conference arrangerades första gången i Danmark 2016 på initiativ av Naestved museum och därmed blir konferensen i Växjö den andra i ordningen.

Frågor besvaras av Gunnel Holmér, gunnel.holmer@kulturparkensmaland.se, tel: +46 (0)470 70 42 04

Mer information om årets konferens och detaljerat program kommer i augusti, men skriv in 5-6 oktober i kalendrarna redan nu!

 

Vil du gerne selv holde et indlæg, eller kender du nogen, der kunne være gode at kontakte for et indlæg, så kontakt endelig Gunnel Holmér.

 

Det var alt for denne gang.

I må alle sammen have en dejlig sommer

de bedste hilsener

Susanne


Endnu en skelsættende dag på glasmagasinet

09/03/2017

I dag skete der noget her på glasmagasinet, som vi har ventet længe på. Måske kan man synes, at det ikke har den store betydning, men vi har nu nået endnu en milepæl: Alle de sidste tomme flyttekasser og paller er blevet hentet af flyttemanden. Alt det glas vi fik forærende af Rosendahl Design Group i august 2010 er nu pakket ud – dette skete for et par uger siden. Men, nu har flyttefirmaet, der kom med de mange læs af fyldte flyttekasser i kolde decemberdage i 2010, altså hentet al den tomme emballage. Det er en dag, vi har ventet længe på. Det er helt nostalgisk. Ingen af os havde regnet med, at der skulle gå så mange år fra start til slut.

Når projektet på glasværket bliver en realitet, ja så skal hele samlingen jo pakkes og flyttes én gang til, men flyttefirmaet har lovet at de er friske på endnu en omgang. Nu har de gjort det to gange – så kan de vel også klare en tredje 🙂

Jeg har snuppet et par fotos før og efter.

Før:

Kasser og paller kunne lige præcis være i flyttebilen:

Efter oprydning. De høje stakke af paller og kasser er væk – nej, hvor blev her god plads.

(Men vi har mange kasser med flasker i kælderen, altså dem vi fik af Ardagh i 2012, så pladsen skal vi nok få god brug for):

Vi har stadig mange flasker og emballageglas stående til registrering, så vi bliver heller ikke arbejdsløse foreløbig:

Det var såmænd ordene for denne gang.

De bedste hilsener

Susanne


Så nåede vi 30.000 glas – og også en efterlysning

06/02/2017

Så er vi gået ind i en ny måned, men inden da nåede vi at registrere glas nr. 30.000. En hel vild bedrift. Det er næsten ikke til at forstå, at der er så mange glas i prøvesamlingen – eller at vi har været igang med at registrere glas i så lang tid. Vi fortsætter registreringen af glassamlingen. Der er stadig mange karafler, der mangler en prop, og der er stadig mange, mange flasker i kasserne – mon vi også kommer til at passere glas nr. 35.000? Jeg tror det.

I nogle af kasserne i prøvesamlingen var der en hel del meget beskidte glasfliser. For noget tid siden blev de langt om længe vasket, og nu er de også blevet ordnet og registreret. Fliserne hører til et kakkelbord med fliser/kakler af glas. Vi har tidligere registreret et sådant sæt af fliser for der er tre hele borde i samlingen. Det vil sige, vi har ikke det originale bord, men nogle kasser med opsætninger til tre borde. Det ene ser sådan ud:

02204x0000679Bordene er designet af Michael Bang i 1970erne og blev fremstillet til Haslev møbelfabrik. Vi ved, at de stod som til indretning/ til salg i Holmegaards butik i Østergade og i Holmegaards butik i Fensmark. Men, mon der overhovedet blev solgt nogle af disse borde? Det er vi ret nysgerrige efter at vide. Mon nogen her ved det? Findes der mon et billede af et komplet bord inklusiv ramme og bordben? Vi venter spændt på at høre, om nogen af jer læsere ved noget 🙂

Det var alt for denne gang.

De bedste hilsener

Susanne


Nyt glasværk ved Odense Havn

16/01/2017

Fra Glastip ved Morten Ledet fra Glasmuseets Venner (Glasmuseet i Ebeltoft) har vi modtaget følgende:

I snart lang tid har en skare af entusiaster omkring en lille gruppe professionelle glasmagere arbejdet på at skabe et nyt glasværk i Odense. Og siden maj sidste år har de knoklet med at få et værksted indrettet i en gammel værkstedsbygning i Havnegade 13 på Odense Havn. Dengang troede man, at Glasværket ved Odense Havn ville være i gang sidst på sommeren, men mange teknikaliteter og formaliteter har forsinket glasværkstedets opbygning med ovne og gas- og elforsyning m.m. Der har været finansielle problemer og fondsbevillinger der skal på plads. Og man har også været ude og efterlyse brugt glasværktøj – og har blandt andet fået forme og andet fra byens gamle glasværk. Og alle mulige andre ting har man været landet rundt og lede efter.

Det ny glasværk indgår i en nonprofit-ramme i form af en socialøkonomisk virksomhed som oven i den forretningsmæssig drift af glasværk blandt andet tilbyder arbejdsforløb til borgere efter henvisning fra kommunen. Virksomheden er organiseret som et anpartsselskab med en bestyrelse bestående af gruppe lokale erhvervsfolk og de to initiativtagere Christian Frederiksen som fungerer som glasværkets projektkoordinator, og iværksætter Per Jørgensen fra DOK 5000 (et konference- og udviklingscenter i et gammelt pakhus på Odense Havn). Til glasværket er knyttet 25-30 frivillige. De der får deres daglige arbejde på værket, skal selvfølgelig have deres løn, men ellers er der inden der får noget økonomisk ud af deres engagement. Virksomhedens motto er: Vi skaber liv med mennesker og glas.

Odense er historisk en glasproducerende by, og der bor i dag i byen et antal faglærte, erfarne og kompetente glasmagere som har arbejdet på Holmegaard og i Odense. Til det ny glasværk er knyttet en gruppe af disse, og det er mindst 15 år siden de sidst har pustet glas, men de siger at det er som at cykle: Først lært, så glemmer man det ikke. Men lidt genopøvelse skal der dog til, og siden før jul har der været arbejdet med glasset, medens ovne og installationer er blevet kørt ind og testet til godkendelse.

Glasværket skal præstere en fleksibel produktion omfattende både unika-genstande og produktserier som fx drikkeglas og vaser. Produkterne skal favne bredt pris- og størrelsesmæssigt – forholdene muliggøre alt fra snapseglas til store vaser på op til 20 kg. Der satses også på lamper i større modeller som er mere krævende produkter, og som der ikke er så mange der fremstiller.

Når arbejdet rigtig kommer i gang, kan produkterne købes i værkets egen butik, hvor det også er meningen at sælge andet kunsthåndværk og design. Folkene bag værket drømmer desuden om at få andre kunsthåndværk involveret i virksomheden.

Du kan se mere om projektet, der har været vist i Tv2Fyn lige her: http://www.tv2fyn.dk/ugens-gaester/odenses-glastradition-genoplives?autoplay=1#player

I Holmegaard Glasværks Prøvesamling har vi mange glas produceret på Fyens Glasværk både fra tiden, da glasværket i Odense hørte under Kastrup Glasværk og efter fusionen i 1965. I samlingen har vi bl.a. også dette maleri (x7354), signeret : E. Schneider 1911.

visde bedste hilsener

Susanne

 


En julehilsen

19/12/2016

Kære alle læsere af bloggen.

I dag har vi sidste arbejdsdag med registrering af glas i Holmegaard Glasværks Prøvesamling. Altså sidste arbejdsdag i år! Vi fortsætter naturligvis igen i 2017!

Jul og nytår er jo også den tid, hvor man begynder at gøre status over året, der er er gået. Så her er lidt fakta om 2016:

Med udgangen af 2016 har vi registreret i alt 29.800 glas i prøvesamlingen. I 2016 blev det til registrering af i alt 3.300 glas. Det er noget færre end i 2015, hvor vi nåede at registrere 5000 glas.

Vi har nu pakket alle kasser med glas fra K-afdelingen ud, og næsten alle dele er registreret. Siden sommeren/efteråret er der hovedsagligt blevet registreret flasker. Da dette arbejde kun varetages af en lille gruppe af de frivillige, bliver der ikke registreret helt så mange glas pr. uge som tidligere, men så bliver der i stedet brugt tid på andre ting. Blandt andet er der mange løse propper i samlingen, men allerede nu er mange af dem blevet parret med en karaffel, der har manglet prop. Dette er et stort arbejde, som ikke giver sig udslag i statistikken over registrerede genstande, da propperne jo bliver tilføjet et glas, der allerede har et nummer.

Et hold af de frivillige er begyndt og vil fortsat gennemgå samlingen og sammenligne beholdningen af glas med katalogerne fra glasværkerne og ud fa dem udarbejde lister over manglende dele. Samtidig er der blevet fundet en del fejl og mangler i tidligere registreringer. Dette overblik kan måske synes unødvendigt, men de frivillige, særligt dem der ikke ønsker at registrere flasker, vil gerne fortsætte med arbejdet med samlingen, så dette er en mulighed for at fastholde de frivillige og deres viden samtidig med at registreringen af samlingen bliver endnu bedre.

Antallet af frivillige er 32. De frivillige har i alt lagt ca. 4650 arbejdstimer i glassamlingen, hvilket er en lille smule mindre end 2015 (4961), men ikke meget.

Vaskeholdet er i 2016 fortsat med at vaske snavset glas fra den øvrige del af samlingen (dvs. ikke kun glas fra Ardagh, som vi modtog i 2012). Det er de stort set blevet færdige med. Der er også en del arbejde med at lime løse etiketter fast, så det fortsætter også. Målet er at få så stor en del af glassamlingen klar til udstilling som muligt. Bliver det store museumsprojekt en realitet, så skal der jo helst ikke være for meget ekstra arbejde med glassamlingen.

 I 2016 blev den store model af Hellerup Glasværk renset og fik nyt glas.

Igen i år har jeg noteret hver eneste henvendelse om glas, der er indgået enten pr. telefon, mail eller via museets Facebook-side. I år er det blevet til 75 henvendelser. Der er mange forskellige nationaliteter imellem: Tyskland, Norge, Sverige samt enkelte andre europæiske lande og selvfølgelig fra Danmark.

I marts var der besøg i glassamlingen i forbindelse med det nordiske glasseminar. Også Glashistorisk Selskab fra Aalborg har været på besøg.

I efteråret 2015 var der optagelse til et afsnit af Skattejægerne, og det blev vist i 2016.

Rosendahl/Holmegaard har igen i år besøgt glassamlingen flere gange.

Registreringsholdet har været på besøg hos designerne Christel og Christer Holmgren fordelt ud på et par dage i løbet af oktober og november. Det var meget spændende og lærerigt.

Jeg har skrevet artikel til museets årbog for 2016 om registreringen af glassamlingen og til Historisk Samfund for Præstø Amt om Holmegaard Glasværk.

Der har været udlån af glas til udstilling på Gustavsberg i Stockholm, sommeren 2016.

Fra september og frem til april 2017 er der udlån af glas til udstilling hos Glazen Huis i Belgien.

Vi er blevet tilbudt at gennemgå glas fra Fyens Glasværk som er kommet til Odense Bys Museer via museet i Aalborg. Glasset er blevet tilbudt Museum Sydøstdanmark, da Odense Bys Museer ikke ønsker mere end et par få eksemplarer i deres samlinger. Jeg har været en tur i Odense og valgt nogle få ting ud.

Og, så er museet i 2016 kommet et skridt nærmere et nyt museum på glasværket, hvor hele glassamlingen kan bliver udstillet.

Når vi begynder i januar 2017 tager vi hul på det 7. år med glasregistrering. Nogle af de frivillige startede januar 2011, så det er noget af en bedrift.

 

Der er jo ikke så mange genstande i samlingen med julemotiver, men i samlingen har vi dette vandglas fra Fyens Glasværk. Det indgår i studiesamlingen nr. 692, og det er sandsynligvis dekoreret af Gustav Behr ca. 1904-1925.

vis

I ønskes alle sammen en glædelig jul og et godt nyt nytår.

Tak også særligt til dem, der har hjulpet med gode råd og vejledning til registreringsarbejdet igen i år.

De bedste hilsener

Susanne

 

 

 

 

 


Tidlig julegave og en hel masse andet

25/11/2016

De fleste har jo nok allerede hørt det. Jeg er jo slet ikke først med nyheden, men torsdag d. 24. november  – lige præcis en måned før juleaften – vågnede vi allesammen op til denne overskrift i den lokale avis: Museum Sydøstdanmark (og det er jo også Næstved Museum) har modtaget knap 35 millioner fra Real Dania, så vi således at næsten i mål med rejsning af midler til det nye glasværks-museum ude på det gamle glasværk.

foto73

Personligt stod jeg på museet på Møn – helt alene og uden nogen at dele glæden med. Men jeg fik en del sms’er og talt i telefon med glade frivillige. Op af formiddagen modtog jeg dette billede fra et feststemt hold af frivillige, der holdt en pause fra registreringen:

billede0404

Dejligt, at den glade nyhed blev fejret på behørig vis. Det er i den grad også deres projekt. Der var også en rest portvin i vores køleskab. Mon ikke de frivillige fik drukket lidt af det også? Lejligheden kunne næsten ikke være mere glædelig. Om 14 dage skal vi holde julefrokost på glasmagasinet. Jeg tror, at dagen bliver endnu mere festlig i år.

Tv, radio og Facebook flød også over med nyheden hele dagen – og det fortsætter måske i dag. Her finder I indslaget fra Tv2Øst: http://www.tveast.dk/nyheder/24-11-2016/1930/oplevelsescenter-abner-pa-glasvaerk?autoplay=1#player . Som altid er det Verner Hansen, der er i front. Han har en helt utrolig tiltrækningskraft på medierne. Han blev vist både interviewet til radio, tv og aviser. 🙂

Hvordan hele Holmegaard-projektet skal løftes og gøres til virkelighed rent konkret bliver spændende at se. Her på glasmagasinet venter vi spændt – og tænker rent praktisk allerede med lidt skræk på alt det glas, der skal pudses. Det er jo meningen at hele glassalingen skal udstilles – og det er jo op mod 40.000 stk. Vi skal nok få brug for frivillige hænder  😉

Men, der er jo også sket mange andre ting. I går blev jeg også kontaktet af en museumsinspektør fra Odense Bys Museer, der gerne vil mødes for at overdrage genstande fra Fyens Glasværk til Næstved Museum. Genstandene har oprindeligt været på Aalborg Historiske Museum, men da man typisk ikke indsamler genstande, der ligger uden for et ansvarsområde, har de nu valgt at overdrage en hele del af deres samling fra Fyens Glasværk til museet i Odense. Her er de dog ikke interesseret i alle genstandene, så jeg blev ringet op for de ville bare lige høre, om vi er interesseret i tingene: ” Det er vist noget med, at I gerne vil lave et glasmuseum..” Og, til det kunne jeg jo så glad svare, at det har vi lige fået pengene til. Så nu har vi aftalt et møde i Odense inden jul. Det glæder jeg mig til 🙂

Sidste lørdag kunne museet åbne en udstilling med elever fra Talentskolen i Næstved. En række elever med interesse for kunst har ladet sig inspirere af museets samling af Kähler og Holmegaard, og lavet en række spændende kunstværker. Én har taget udgangspunkt i Christel Holmgrens ‘Carneval’, en anden i Michael Bangs ‘Palet’, to i flaskesamlingen og to andre i registreringen af glassamlingen. Der ligger spændende billeder på Næstved Museums Facebook-side.

Tilbage til registreringen, så er vi nu i fuld gang med at registrere flasker, karaflerne får propper, vinservicerne er ved at blive talt op, og vi nærmer nu også glas nr. 30.000 – vi mangler kun ca. 300 registreringer. Vi når det formentlig ikke inden jul, men så bliver det først i det nye år. Det bliver en vanvittig milepæl. Vi har nu været i gang i knap 6 hele år, og ingen af os havde nogensinde drømt om, at samlingen rummer så mange glas. Og, vi er jo slet ikke færdige endnu. Vi har ikke tømt alle kasserne endnu. Først i begyndelsen af det nye år, vil vi kunne få afleveret de sidste paller og mange hundrede flyttekasser retur til flyttemanden – med udsigt til at det hele skal pakkes ned igen om måske blot et års tid… Mon flyttemanden vil flytte samlingen en tredje gang? Nu har de jo en slags rutine 🙂

Onsdag var jeg en tur forbi glasværket, Netop som jeg var på vej hjem, opdagede jeg, at nu var det endegyldigt slut for Glaskroen. Billedet er ikke helt godt, men mon ikke alle kan se den sørgelige realitet? I løbet af kort tid var den ene gavl væk. Det bliver underligt at køre ned til glasværket, når Glaskroen ikke længere er der for enden af vejen.

foto74

I kan stadig finde vores registreringer på museumsforeningens hjemmeside. Databasen bliver jævnligt opdateret.

Det var alt for denne gang.

God weekend til alle – med den gode nyhed i går er der i hvert fald et godt udgangspunkt.

de bedste hilsener

Susanne