En julehilsen

19/12/2016

Kære alle læsere af bloggen.

I dag har vi sidste arbejdsdag med registrering af glas i Holmegaard Glasværks Prøvesamling. Altså sidste arbejdsdag i år! Vi fortsætter naturligvis igen i 2017!

Jul og nytår er jo også den tid, hvor man begynder at gøre status over året, der er er gået. Så her er lidt fakta om 2016:

Med udgangen af 2016 har vi registreret i alt 29.800 glas i prøvesamlingen. I 2016 blev det til registrering af i alt 3.300 glas. Det er noget færre end i 2015, hvor vi nåede at registrere 5000 glas.

Vi har nu pakket alle kasser med glas fra K-afdelingen ud, og næsten alle dele er registreret. Siden sommeren/efteråret er der hovedsagligt blevet registreret flasker. Da dette arbejde kun varetages af en lille gruppe af de frivillige, bliver der ikke registreret helt så mange glas pr. uge som tidligere, men så bliver der i stedet brugt tid på andre ting. Blandt andet er der mange løse propper i samlingen, men allerede nu er mange af dem blevet parret med en karaffel, der har manglet prop. Dette er et stort arbejde, som ikke giver sig udslag i statistikken over registrerede genstande, da propperne jo bliver tilføjet et glas, der allerede har et nummer.

Et hold af de frivillige er begyndt og vil fortsat gennemgå samlingen og sammenligne beholdningen af glas med katalogerne fra glasværkerne og ud fa dem udarbejde lister over manglende dele. Samtidig er der blevet fundet en del fejl og mangler i tidligere registreringer. Dette overblik kan måske synes unødvendigt, men de frivillige, særligt dem der ikke ønsker at registrere flasker, vil gerne fortsætte med arbejdet med samlingen, så dette er en mulighed for at fastholde de frivillige og deres viden samtidig med at registreringen af samlingen bliver endnu bedre.

Antallet af frivillige er 32. De frivillige har i alt lagt ca. 4650 arbejdstimer i glassamlingen, hvilket er en lille smule mindre end 2015 (4961), men ikke meget.

Vaskeholdet er i 2016 fortsat med at vaske snavset glas fra den øvrige del af samlingen (dvs. ikke kun glas fra Ardagh, som vi modtog i 2012). Det er de stort set blevet færdige med. Der er også en del arbejde med at lime løse etiketter fast, så det fortsætter også. Målet er at få så stor en del af glassamlingen klar til udstilling som muligt. Bliver det store museumsprojekt en realitet, så skal der jo helst ikke være for meget ekstra arbejde med glassamlingen.

 I 2016 blev den store model af Hellerup Glasværk renset og fik nyt glas.

Igen i år har jeg noteret hver eneste henvendelse om glas, der er indgået enten pr. telefon, mail eller via museets Facebook-side. I år er det blevet til 75 henvendelser. Der er mange forskellige nationaliteter imellem: Tyskland, Norge, Sverige samt enkelte andre europæiske lande og selvfølgelig fra Danmark.

I marts var der besøg i glassamlingen i forbindelse med det nordiske glasseminar. Også Glashistorisk Selskab fra Aalborg har været på besøg.

I efteråret 2015 var der optagelse til et afsnit af Skattejægerne, og det blev vist i 2016.

Rosendahl/Holmegaard har igen i år besøgt glassamlingen flere gange.

Registreringsholdet har været på besøg hos designerne Christel og Christer Holmgren fordelt ud på et par dage i løbet af oktober og november. Det var meget spændende og lærerigt.

Jeg har skrevet artikel til museets årbog for 2016 om registreringen af glassamlingen og til Historisk Samfund for Præstø Amt om Holmegaard Glasværk.

Der har været udlån af glas til udstilling på Gustavsberg i Stockholm, sommeren 2016.

Fra september og frem til april 2017 er der udlån af glas til udstilling hos Glazen Huis i Belgien.

Vi er blevet tilbudt at gennemgå glas fra Fyens Glasværk som er kommet til Odense Bys Museer via museet i Aalborg. Glasset er blevet tilbudt Museum Sydøstdanmark, da Odense Bys Museer ikke ønsker mere end et par få eksemplarer i deres samlinger. Jeg har været en tur i Odense og valgt nogle få ting ud.

Og, så er museet i 2016 kommet et skridt nærmere et nyt museum på glasværket, hvor hele glassamlingen kan bliver udstillet.

Når vi begynder i januar 2017 tager vi hul på det 7. år med glasregistrering. Nogle af de frivillige startede januar 2011, så det er noget af en bedrift.

 

Der er jo ikke så mange genstande i samlingen med julemotiver, men i samlingen har vi dette vandglas fra Fyens Glasværk. Det indgår i studiesamlingen nr. 692, og det er sandsynligvis dekoreret af Gustav Behr ca. 1904-1925.

vis

I ønskes alle sammen en glædelig jul og et godt nyt nytår.

Tak også særligt til dem, der har hjulpet med gode råd og vejledning til registreringsarbejdet igen i år.

De bedste hilsener

Susanne

 

 

 

 

 

Reklamer